Announcement最新公告

2013年元旦放假安排通知

 

       根据国务院有关放假安排规定,我公司元旦放假安排如下:2013年1月1日至3日共放假三天,1月4日至11日正式

 

上班。

 

       祝同事们元旦快乐,新年万事顺遂!

 

       美创力祝新老客户事业腾达,2013年事业蒸蒸日上!

更多