Industry News行业动态

当真假卷烟遇到喷码机标识码

 

                                                                  

       现在造假烟的手段越来越高明,不是专业人员很难辨别。其实有一个快速识别的方法很简单:每一条烟上面都有一

 

喷码机标识码,标识码上所喷的号码与所买烟的商店烟草零售许可证的号码一致,而且标识码同人民币上的编号一样

 

能重复。如果有重复的标识码肯定就是其中一条是假烟,此外检查烟上的标识码是否与零售许可证的号码一致是维权

 

要手段。消费者还可以在国家烟草网上输入识别码,查询烟的真伪。通过识别码消费者可以查到所买香烟的一切信

 

,包括香烟产地、香烟出售点等等。消费者买到假冒卷烟,可及时举报。

 

 

更多