Industry News行业动态

怎样有效减少喷码机故障率?

 

                                              怎样有效减少喷码机故障率?

 

       喷码机作为高速喷印设备,如果发生问题,后果很严重。如果平时注意维护保养,我们可以减少故障率,以及减少

 

故障带来的损失。下面是一些平时常用的维护方法:

 

1.检查墨水和溶剂的液位,低位时必须按程序及时添加。

 

2.检查墨水黏度是否正常,喷码机油墨很关键,墨水的黏度对喷码机的正常使用有很大的影响。

 

3.检查墨水是否过期,墨水作为一种要求严格的化学品,也是有有效期的,如果墨水过了有效期,应尽快采购,否则打

 

印质量无法保证空压机。

 

4.清洁并干燥喷头系统,注意开关机时的自动清洗程序。

 

5.定期清洁风扇过滤网

 

6.定期清洁电眼的安装和固定装置

 

7.定期检查打印头和电眼的安装和固定装置

 

8.定期检查电源及地线的连接

更多