Industry News行业动态

喷码机喷字模糊怎么办

                                    喷码

 

       喷码机出现喷字模糊,这有可能是多种不同的原因造成的,检查维修,排除故障的方法为:油墨粘度不正确,调整

 

墨粘度;喷嘴微堵塞,执行喷嘴打通程序;断点值调节不当,调整断点值,可以一边喷字一边调节,直到合适数值;

 

滤堵塞,清洗、更换主墨滤;墨压调节不当,按用户手册规定调整墨压;喷头正压风调节过大,调小喷头正压风。

 

 

更多