Industry News行业动态

喷码机油墨黏度过高、过低的解决办法

                                             喷码机油墨

 

       油墨黏度过高会造成喷码机油墨在输墨管内黏结,导致供墨量不足、喷墨量不够、颜色断层。特别在冬季,气温低

 

这种现象更为突出。排除故障的方法为提高室内温度(如开空调,用烘干机、电热器等),同时添加稀释剂,使油墨

 

降低,使用黏度较底的油墨。

 

       油墨黏度过低,油墨过于稀释,喷墨速度就快,油墨喷到底衬上会反射回喷头,造成喷码机油墨郁积在喷嘴上,致

 

喷头堵塞。长时间喷同种颜色此种现象更为突出。排除故障的方法为用专业棉棒粘清洗液擦洗喷头,如要彻底解决这个

 

问题则要更换黏度高油墨。

更多